Registriran prvi hrvatski patent

1876. godina

Pod brojem 4353 u Beču je registriran prvi patent u povijesti hrvatskog izumiteljstva. Pionir hrvatske telegrafije, Ferdinand Kovačević patentirao je 12. veljače 1876. pronalazak tzv. dupleks veze koja je omogućila da se Morseovi znakovi istodobno odašilju jednim vodom u suprotnim smjerovima.

Od 1870. bio je voditelj Telegrafskog inspektorata za Hrvatsku i Slavoniju, a od 1872. tajnik Direkcije telegrafa za Hrvatsku i Slavoniju. Izumitelj je niza poboljšanja električnoga telegrafa. Objavio je niz članaka u stručnim časopisima u Pragu, Beču, Bernu i Berlinu, tri knjige na njemačkom te prvu stručnu knjigu iz područja elektrotehnike na hrvatskom jeziku Elektromagnetični brzojav – osobitim obzirom na poštansko-brzojavne otpravnike,1892. godine.

Zagreb je imao svoje telegrafske linije samo šest godina nakon što je Morse postavio prve telegrafske žice na svijetu (Washington-Baltimore, 1844.). Već je 1854. godine bila postavljena telegrafska veza između Zagreba i hrvatske pokrajine Like u kojoj je rođen Kovačević.