Razgraničenje Italije i FNRJ

1947. godina

Slobodni Teritorij Trsta (STT) osnovan je nakon Drugog svjetskog rata. Bila je to neutralna država koja je osnovana kako bi se riješio problem tog višeetničkog i višejezičnog područja te smanjila teritorijalna svojatanja tog strateški vrlo važnog područja.

Pariškom mirovnom pogodbom 1947. taj teritorij podijeljen je u dvije zone: zona A uključivala je grad Trst i bila pod upravom britanskih i američkih snaga, a zona B sjeverozapadnu Istru i bila je pod upravom Jugoslavenske narodne armije.

Godine 1954. u Londonu je potpisan Sporazum o suglasju kojim je Slobodni Teritorij Trsta prestajao postojati.

Nakon završetka rada mješovite jugoslavensko-angloameričke vojne komisije za razgraničenje, 27. listopada 1954. zona A priključena je Italii, a zona B Jugoslaviji, koja je bila podijeljena između NR Slovenije i NR Hrvatske.

Konačna granica između Italije i Jugoslavije potvrđena je 1975. godine Osimskim sporazumima.