Raspad Francuske Indokine

1954. godina

Na današnji dan, Vijetnam je podijeljen po 17. paraleli u skladu sa zaključcima Ženevske konferencije,21 održane nakon Prvog indokineskog rata. Na sjever se trebao povući Vijetnam sa svojom vojskom, a na jug francuska kolonijalna vojska.

Time se Francuska Indokina službeno raspala na četiri države: Laos, Kambodžu, Sjeverni Vijetnam (tj. Demokratsku Republiku Vijetnam) i Južni Vijetnam (Republiku Vijetnam).