Prvo spominjanje Varaždina

1181. godina

Varaždin je jedan od najstarijih hrvatskih grdova, čije se povijesno ime Garestin prvi put spominje 20. kolovoza 1181. u ispravi hrvatsko-ugarskog kralja Bele III. Tekstom te važne sudske isprave, kojom je kralj zagrebačkom Kaptolu vratio Varaždinske toplice, ujedno se potvrđuje da varaždinska kraljevska tvrđava, kao sjedište Varaždinske županije, postoji već u prvoj polovici 12. stoljeća.

Varaždin je i prvi hrvatski grad koji je stekao status slobodnog kraljevskoga grada. Takvu je povlasticu Varaždincima odobrio kralj Andrija II. Arpadović svojom poveljom 1209. godine, koju je potvrdio kralj Bela IV. pravnim dokumentom 1220. godine.