Prvo prikazivanje filma u kinodvorani

1895. godina

U Parizu, u Indijskoj dvorani Grand Cafea, oko 40 ljudi gledalo je prvu filmsku predstavu na svijetu.

Braća Auguste i Louis Lumiere prikazali su više filmova od nekoliko minuta. 1895. godine patentirali su i prvi kinouređaj, a do 1897. godine snimili više od 50 kratkih filmova.