Prvi put uspješno ugrađeno umjetno srce

Pixabay

1982. godina

U bolnici Sveučilišta Utaha prvi je put uspješno ugrađeno umjetno srce pacijentu s bolesnim srcem.

Srce je nadomješteno uređajem od aluminija i plastike, dok obje umjetne sklopke (dijafragme) pokreće vanjski kompresor.

Prvi pacijent preživio je 112 dana. Ovaj važan korak u razvoju umjetnog srca bio je moguć nakon 1970. godine zbog intezivnih istraživanja umjetnih materijala s određenim karakteristika kako bi se izbjegli teški medicinski zapleti.