Priznata Slobodna Država Kongo

1885. godina

U Berlinu je završena međunarodna konferencija o Kongu, koja prihvaća zaključak o priznanju neovisne države Kongo u vlasništvu belgijskoga kralja Leopolda II. koji je zemlju koristio radi eksploatacije i resursa poput kaučuka, bakra i minerala. Ova para-država postojala je od 1885. do 1908. na području današnjeg Konga. Država je bila privatni posjed kralja u kojem je imao apsolutnu vlast. To područje bilo je 76 puta veće od Belgije.

Zbog iznimno brutalnog postupanja Belgijanaca sa domorodcima i otvorene pljačke zemlje, Slobodna Država Kongo stekla je negativnu reputaciju diljem svijeta. Država je oduzeta Leopoldu II. 1908. godine, te je postala posjed Belgije pod imenom Belgijski Kongo.