Prvi broj Vijenca

1869. godina

Prvi broj dvotjednog lista Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, Vijenac, izašao je 25. siječnja 1869.

Izlazi do 1903., a nakon toga ponovo počinje izlaziti 1993. godine. Do 1903. zvao se Vienac, a poslije mu je ime promijenjeno u Vijenac.