Gradnja prve pruge u Hrvatskoj

1860. godina

Iako je gradnja prve pruge u Hrvatskoj bila u planu nedugo pošto je prva na svijetu puštena u promet, Hrvatska će na prvu prugu morati čekati još desetljećima. Naime, čak trideset pet godina nakon otvaranja prvoga željezničkog prometa na lokomotivsku vuču na svijetu u Engleskoj 1825. godine, 24. travnja 1860. godine.

Kotoriba je bila prvo mjesto u Hrvatskoj koje je dobilo željezničku prugu. Pruga je povezivala Nagykanizsu u Mađarskoj s Pragerskim u Sloveniji, a kroz Hrvatsku je od Kotoribe preko Čakovca do Macinca prolazila u dužini od 41 kilometr. Do 1848. u Austriji je bilo sagrađeno 1276 kilometara pruga, u Ugarskoj 395 kilometara, a u Hrvatskoj ni jedan metar pruge. Sve to pokazuje kako su Austrija i Ugarska vodile prometnu politiku koja koristila samo njihovim interesima. Druga pruga sagrađena u Hrvatskoj, koja je napokon povezivala i glavni grad, bila je pruga Zidani MostZagrebSisak, a otvorena je 1862. godine.