Otvorena prva radijska odašiljačka postaja

Pixabay

1920. godina

U Pittsburgu je otvorena prva radijska odašiljačka postaja na svijetu, koja prenosi prema načelu bežične radiofonije.

Do tada su odašiljač i prijamnici bili neposredno povezani žicama kao klasični telefoni.