Otkrivena Bašćanska ploča

1851. godina

Dana 15. rujna 1851. župnik Petar Dorčić pronašao je Bašćansku ploču ugrađenu u pod crkve sv. Lucije u Jurandvoru blizu Baške na otoku Krku.

O pronalasku je obavijestio Ivana Kukuljevića Sakcinskog, koji ju je zatim predstavio znanosti. Taj starohrvatski spomenik pisan je glagoljicom otprilike 1100. godine, a ima veliko jezično, književno, ali i povijesno značenje.

Na Bašćanskoj se ploči prvi put spominje vladarevo ime na narodnome jeziku – ime kralja Zvonimira.