Otkopana vrata Dioklecijanove palače

1857. godina

Zlatna vrata bila su sjeverna vanjska vrata Dioklecijanove palače u Splitu, a njihov rimski naziv tada je bio Porta septemtrionalis. Sagrađena su u obliku četverokuta s dvostrukim vratima i obrambenim dvorištem u sredini.

Na lijevo i desnoj strani vrata nalaze se po dvije niše i jedna centralna iznad luka u kojima su se nalazile skulpture četvorice tetrarha (Dioklecijan, Maksimijan, Galerije i Konstancije Klor). U rimsko doba kroz Zlatna vrata vodila je cesta na sjever, prema Saloni, glavnom gradu rimske provincije Dalmacije.

Pod utjecajem Venecije, vrata u 16. st. mijenjaju naziv u Porta Aurea, ili Zlatna vrata, što se održalo sve do danas.

Otkrivena su 18. ožujka 1857. Danas su visoka 4.50 m, a njihova originalna visina iznosila je oko 6.50 m.