Osnovano Hrvatsko novinarsko društvo

1910. godina

Hrvatsko novinarsko društvo neovisna je udruga profesionalnih novinara sa sjedištem u Zagrebu i jedna je od najstarijih profesionalnih udruga u Hrvatskoj.

Od 1992. HND je član Međunarodne federacije novinara, a članovi društva novinari su zaposleni u dnevnim i lokalnim novinama, stručnim časopisima, radijskim postajama i na televiziji.

Danas HND ima više od tri tisuće članova.