Osnovana Europska ekonomska zajednica

1957. godina

U Rimu su, 25. ožujka 1957. godine, Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i Zapadna Njemačka potpisali Ugovor o osnutku Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Europske komisije za nuklearnu energiju (Euratom) s namjerom da se razvije jedinstveno carinsko područje za slobodan protok robe, kapitala i radne snage.

Tijela zajednice čine Vijeće ministara sa zakonodavnim ovlastima, Komisija europskih zajednica kao izvršno tijelo, Europski parlament s nadzornom i savjetodavnom ulogom te Europski sud.

Stupanjem Maastrichtskog ugovora na snagu, Europska ekonomska zajednica je promijenila ime u Europska zajednica, te je zajedno s Europskom zajednicom za ugljen i čelik i Euratomom postala jedan od „tri stupa“ na kojima se temelji Europska unija.