Osnovana Arapska liga

1945. godina

Na današnji dan, 1945. godine, u Kairu je osnovana Arapska liga, međunarodna organizacija koja danas broji 22 zemlje članice. Prvotni dogovor su postigli Egipat, Irak, Jemen, Jordan (tada Transjordanija), Libanon, Saudijska Arabija i Sirija.

Glavni ciljevi lige su jačanje suradnje između arapskih država i usklađivanje političkog djelovanja. Vrhovni organ Arapske lige je Vijeće u kojemu svaka članica ima jedan glas. Predsjedništvo se mijenja naizmjenično, a osim toga postoji i drugi posebni odbori kao što su: odbori za komunikaciju, socjalnu skrb, pravo, zdravstvo, itd. Dio Arapske lige su gospodarsko i obrambeno vijeće čiji su članovi misnistri iz zemalja članica.

Iako su krenuli samo sa šest članica 1945. godine, danas je liga rasprostranjena na 14 milijuna km² sa svukupno 22 članice. Članice Arapske lige su: Alžir, Bahrain, Džibuti, Egipat, Irak, Jemen, Jordan, Katar, Komori, Kuvajt, Libanon, Libija, Maroko, Mauritanija, Oman, Palestina, Saudijska Arabija, Somalija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sudan, Sirija i Tunis.