Osmansko carstvo

1453. godina

Nakon dva mjeseca opsade osmanska vojska sultana Mehmeda II. Osvajača zauzela je Carigrad. Nakon više od 1000 godina kraj je Bizantskoga Carstva (u borbama je poginuo i posljednji bizantski car Konstantin XI. Paleolog), a završena je i dominacija Mletačke Republike u istočnome Sredozemlju. Nakon nešto manje od tisuću godina, Europu ponovno ugrožava “opasnost s Orijenta”.

Pad Carigrada imao je dalekosežne posljedice, jer su se Turci konačno utvrdili na Balkanu i više ih ništa nije moglo spriječiti u njihovu pohodu na Europu, koji će se okončati tek pod Bečom 1683. godine. Kao posljedica ovog događaja, Zapadnu Europu su preplavili učeni ljudi iz Bizanta koji su sa sobom donjeli znanja iz antike i sa Istoka, što će kasnije dovesti do pojave humanizma i renesanse