Oktavijan obnovio Rimsku Republiku

27. g. pr. Kr.

Oktavijan je obnovio Rimsku Republiku, a već za dva dana na prigovor Senata prihvatio principat (vlada kao prvi među jednakima).

Preimenovao se u Augusta (Uzvišenog) i imao je gotovo neograničenu vlast. 23. g. pr. Kr. postaje doživotni  tribun, a 12. g. pr. Kr. i najviši svećenik.