Njemačka – 1941. godina

1941. godina

NJemačka nacistička vlast izdala je naredbu da svi Židovi na području Reicha moraju nositi židovsku, odnosno Davidovu zvijezdu.