Napoleonova vojska ušla u Dubrovnik

1806. godina

Nakon sloma Mletačke Republike dalmatinski obalni pojas dolazi pod jurisdikciju Habsburške Monarhije. Požunskim mirom 1805. svu Dalmaciju i Boku kotorsku dobivaju Francuzi, a jedino je teritorij Dubrovačke Republike prekidao kopnenu vezu među njima. Pojavom Napoleona i slabošću Osmanskog Carstva, Dubrovačka Republika više nije bila sigurna, pa se u opasnosti od ruskog zauzeća 27. svibnja 1806. grad bez otpora predao francuskim postrojbama.

Potkraj te godine, uz pomoć generala Marmonta, neprijateljska je vojska istjerana s teritorija Dubrovačke Republike. Francuzi su preuzeli civilnu vlast u gradu i golemim nametima iscrpili Republiku, a na početku 1808. Marmont je bez Napoleonova znanja, ali uz njegovo naknadno dopuštenje, dekretom raspustio Senat i dubrovačku Vladu i time ukinuo dubrovačku nezavisnost.