Napad Njemačke na neutralne države (Drugi svjetski rat)

1940. godina

Njemačka je napala neutralne države Belgiju (kapitulirala 28. 5., a kralj je otišao u njemačko zarobljeništvo), Luksemburg i Nizozemsku (kapitulirala 15. 5.), te je nastavila napadati Francusku. Potonja je potpisala primirje 22. 6. 1940.

Iako su se Belgijanci nadali da će velike utvrde na istoku zemlje (Liege) zadržati Nijemce, samo je 80 njemačkih padobranaca osvojilo “neosvojivu” utvrdu Eben Emal. Čak i Britanci i Francuzi ih nisu mogli zaustaviti jer su njihovi, induvidualno bolji tenkovi, postali žrtvama Štuka.

Bombardiranje Rotterdama smatra se početkom rata protiv civilnog stanovništva. Nagli njemački prodor prema La Mancheu odrezao je francuske jedinice kod Dunkerquea od ostatka zemlje.

Francuske jedinice i britanski korpus evakuirani su u Englesku pod teškom njemačkom paljbom. Predajom Belgijanaca čitav saveznički bok ostao je otkriven njemačkom napadu.

Belgija je tako ušla u četverogodišnju okupaciju, jednako tešku kao i ona u Nizozemskoj.