Nacionalni park Risnjak

1953. godina

Područje Risnjaka u Gorskom kotaru proglašeno je nacionalnim parkom 15. studenoga 1953. godine na površini od 3041 hektara. Osnovu tog parka čini masiv planine Risnjak, s vrhom na 1528 metara, a 1997. površina parka povećana je na 6400 hektara, pa su danas u sklopu NP-a Risnjak izvor rijeke Kupe s gornjim tokom te planinski masiv Snježnika.

Područje je podijeljeno u dvije zone: zonu stroge i zonu usmjerene zaštite.