Marko Marulić završio Juditu

1501. godina

Jedno od najvažnijih hrvatskih djela, spjev Juditu, Marko Marulić dovršio je 22. travnja 1501. Za njegova života objavljena je triput. Judita se sastoji od 2126 četverostruko rimovanih dvanaesteraca s cezurom nakon šestog sloga, komponiranih u šest libara-knjiga ili pjevanja.

To je obrada starozavjetne pripovjesti o hrabroj udovici Juditi koja svojim junačkim činom-tobožnjom izdajom, zavođenjem i umorstvom asirskoga vojskovođe Holoferna-spašava grad Betuliju. Činjenica da je odabrao temu koja istodobno govori o junaštvu i zločinu pokazuje da je Marulić najprije računao na književna obilježja, a tek potom na njezinu moralističku nadgradnju. Marulić je prvi pjesnik e pjevao za narod, da ga osokoli u mukotrpnoj borbi protiv Osmanlija.

Većinu svojih djela pisao je na latinskom, ali je ostavio i značajan opus na hrvatskome te nekoliko kratkih spisa na talijanskome jeziku. U Splitu je završio humanističku školu, no ne zna se točno gdje je studirao, prema nekim pretpostavkama u Padovi. Bavio se odvjetništvom u rodnome gradu i obavljao razne gradske dužnosti: egzaminatora, sudca, izvršitelja oporuka.