Mala Antanta

1920. godina

Vlade ovih dviju zemalja sklapaju političko-obrambeni savez kojem 19. kolovoza pristupa i Rumunjska.

Tako nastaje tzv. Mala Antanta kao obrana od revanšizma država poraženih u Prvome svjetskom ratu. Raspada se nakon Minhenskoga sporazuma potkraj rujna 1938. godine.