Lisabonski sporazum

2007. godina

U Lisabonu vođe država Europske unije potpisuju novi europski, Lisabonski sporazum, u zamjenu za neuspjeli Ustav Europske unije, koji nije bio prihvaćen na referendumu u Francuskoj i Nizozemskoj.