Kraljevstvo SHS

1920. godina

Počelo je jednomjesečno razdoblje zamjene austrijskih kruna za jugoslavenske dinare (u odnosu 4:1) u dijelovima države koji su do 1918. godine bili u sklopu Austro-Ugarske; nerealno razdoblje za zamjenu, doslovno su opljačkani brojni štediše.

Kao sredstvo plaćanja na cijelom teritoriju Kraljevine SHS uveden je dinar, koji se dijelio na 100 para. Novac je mijenjan na početku nostrifikacije u omjeru 1 dinar za 2 krune, a kasnije u omjeru 1 dinar za 4 krune, iako su te dvije valute imale istu kupovnu moć.

Zbog nedostatka sitnog novca, pojedini gradovi su tiskali vlastiti sitni papirnati novac, i to redom gradovi Zagreb, Osijek i Karlovac filire, a Split krunske helere. Na području Slobodne države Rijeke, u optjecaju su bile austrougarske krune na kojima su bili žigovi s natpisom „Citta’ di Fiume”.