Kraljevina SHS

1925. godina

U Beogradu završava trodnevni “kongres ujedinjenja” jugoslavenskih socialističkih i komunističkih sindikata. Osnovan je Ujedinjeni radnički sindikalni savez Jugoslavije.