Kralj Tvrtko potvrdio Dubrovčanima trgovinske povlastice

1378. godina

Poveljom od 10. travnja 1378. kralj Tvrtko potvrdio je Dubrovčanima sve ugovore i povlastice prijašnjih bosanskih vladara, proglašavajući se nosiocem i srpske, uz bosansku krunu.

U namjeri jačanja gospodarske politike svoje kraljevine na istočnoj jadranskoj obali, Tvrtko je pokušavao oslabiti utjecaj Dubrovnika. Kako bi nadoknadio gubitak Drijeva, koje je ustupio Ugarskoj, na ulazu u Boku kotorsku podigao je grad i trgovačku luku Novi (danas Herceg-Novi), gdje je otvorio tržište za prodaju soli, što je uzrokovalo sukob s Dubrovnikom. Dubrovčani su iskoristili to što Tvrtkovo kraljevstvo ipak trgovački umnogome ovisi o njima pa su uspjeli nagovoriti kralja da odustane od daljnjeg ulaganja u projekt luke u Novom.

Slanicu je ukinuo tek kad je opet zauzeo Drijeva. U odnosima s Hrvatskom, nakon smrti hrvatsko-ugarskoga kralja Ludovika I., upletao se i u hrvatske poslove, pa se pridružio hrvatskim feudalnim buntovnicima i usmjerio svoju aktivnost prema južnoj Hrvatskoj.