Knez Novak počeo pisati misal

1368. godina

Među najznačajnije spomenike hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika na glagoljici svrstava se Misal kneza Novaka, koji je knez počeo pisati 16. travnja 1368. To je jedna od najljepših glagoljičkih knjiga, koja se danas nalazi u Nacionalnoj knjižnici u Beču u Austriji. Obnašao je dužnost dvorskog viteza kralja Ludovika.

Misal sadržava najstarije poznate hrvatske stihove pisane glagoljicom. Znamenita srednjovjekovna sekvencija o smrti, Dies irae, pojavljuje se u Misalu kneza Novaka više od stotinu godina prije nego u latinskim misalima u Europi. Misal sadržava i neke glazbene oznake.

Knez Novak Disislavić iz Krbave pisao je tu knjigu za spasenje svoje duše. Njezina prekrasna glagoljička slova poslije su bila korištena kao predložak za pripremu prve hrvatske inkunabule iz godine 1483., otisnute samo 28 godina poslije Gutenbergove Biblije. U tom je misalu na zadnjoj stranici zapisao srednjovjekovnu sekvencu o smrti, koja spada među prvim stihovima na čakavskom.

Novakov misal nastao je prema misalu iz samostana sv. Marije u Zadru. Knez Novak bio je iz Ostrovice, iz plemena Mogorovića.