Josip Juraj Strossmayer

1815. godina

U Osijeku se 4. veljače 1815. rodio hrvatski političar, prosvjetitelj, đakovački biskup, veliki mecena i jedan od vodećih ljudi 19. stoljeća u Hrvatskoj.

U politički život Strossmayer ulazi kao mladić tijekom studiranja, a oduševljava se idejom ilirizma i slavenske uzajamnosti. Tijekom revolucije 1848. podupire politiku Narodne stranke i bana jelačića, velik je protivnik stare Habsburške Monarhije i njezina ustroja, bori se za federalno uređenje države i samostalnost svih naroda.

Kad je došao na mjesto jedne od najbogatijih biskupija u tom dijelu Europe, Bosansko-srijemske, pomagao je mnoge kulturne i političke djelatnosti, gradio crkve, škole, veličanstvenu katedralu u Đakovu, pomagao Sveučilište u Zagrebu, kao mecena otvorio je Akademiju znanosti i umjetnosti te pokrenuo osnivanje Medicinskog fakulteta.

Umro je u 90. godini života, omiljen u narodu, prezren od Beča, Pešte, hrvatskih mađarona i ortodoksnoga klerikalnoga kruga.