Josip Jelačić ustoličen za bana

1848. godina

Imenovanje Josipa Jelačića u Beču hrvatskim banom i tajnim kraljevskim savjetnikom te promaknuće u generalmajstora i zapovjednika, glinske i petrinjske pukovnije od strane kralja Ferdinanda I. (V) Habsburgovca rezultiralo je svečanim ustoličenjem za bana 5. lipnja 1848. u Zagrebu.

Uz svečanost ustoličenja također dan kasnije održana i svečanost otvaranja prvoga hrvastkoga građanskog sabora  na osnovama izbornoga reda utemeljenoga  na načelima građanskog liberalizma.

Skupština od 191 zastupnika donijela je tada ”Zahtjenja naroda”, – narodni program kojim se određuje odnos Kraljevine Hrvatske prema Ugarskoj, te ustroj Banskog vijeća – hrvatske vlade te uprabu hrvatskog jezika kao službenoga.