Japan dobio novi Ustav

1946. godina

Japan je dobio novi Ustav kojim je uvedena ustavna monarhija prema anglosaskom primjeru.

Car Hirohito pod američkim pritiskom već u novogodišnjoj poslanici izjavio je da japanski vladar nema više božansku prirodu i da njegov položaj izvire iz volje naroda, što brojnim Japancima ruši svijet.