Hrvatska primljena u Vijeće Europe

Pixabay

1996. godina

Hrvatsak je postala punopravnom članicom VIjeća Europe, kada je potpisan Statut, Europska konvencija o ljudskim pravima, Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina,…

Predstavnici RH danas redovito sudjeluju u radu više od pedeset stalnih i ad hoc tijela VE-a te na raznim stručnim skupovima. U radu Parlamentarne skupštine Hrvatsku predstavlja pet zastupnika Hrvatskog sabora i pet zamjenika te je istim brojem predstavnika zastupljena i u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Europe.

U Europskom sudu za ljudska prava RH ima i jednu sutkinju.