Francuska -Sveta alijansa

1815. godina

U Parizu su Habsburška monarhija, Pruska i Rusija na prijedlog ruskog cara Aleksandra I. prihvatile međunarodnu izjavu koja je temelj nastanka Svete alijanse, protuliberalnog savezništva antinapoleonskih država, kojoj se pridružuje Velika Britanija, a 1818. godine čak i Francuska.