Francuska – proglašena Treća Republika

1910. godina

Dva dana nakon poraza s pruskom vojskom te uhićenja i odstupanja cara Napoleona III. proglašena je Treća republika (prvu je proglasila revolucija 1789., a drugu revolucija 1830. godine).

Pruska vojska bombardira Pariz i republikanska vladao rganizira narodnu vojsku za obranu, koja je u početku prilično uspješna. S druge strane, strategija pruskog generalštaba Helmutha von Moltkea ostvaruje uspjehe te je potkraj godine Francuska poražena.