Donesen Zakon o samoupravljanju u Jugoslaviji

1950. godina

Nakon rata i prvog petogodišnjeg plana gospodarskog razvitka, društveni i politički sustav razvijao se pod motom jugoslavenskog puta u socijalizam. Društveni i gospodarski model – radničko samoupravljanje – stvoren je u Jugoslaviji i počeo se primjenjivati od 27. lipnja 1950. donošenjem Zakona o samoupravljanju.

Osnovna ideja svodila se na prebacivanje upravljanja poduzećima u ruke radnika i odvajanje države od gospodarstva, što nikad nije dokraja provedeno. Takav samoupravni socijalizam temeljen je na tzv. društvenom vlasništvu (umjesto državnog vlasništva, proklamiranog u SSSR-u i drugim komunističkim zemljama) i društvenom samoupravljanju.

Jugoslavenski je sustav bio fleksibilniji i uvažavao je neke elemente tržišne ekonomije, pa je bio i gospodarski učinkovitiji, demokratskiji i pogodniji za razvitak standarda i građanskih sloboda od sustava drugih komunističkih zemalja,se temeljio na strogoj centralno-planskoj ekonomiji i rigidnoj kontroli.