Darwinova ekspedicija

1831. godina

Prirodoslovac Charles Robert Darwin kreće brodom Beagle na istraživačku ekspediciju oko svijeta.

Put traje do 2.10.1836. godine. Proučavao je razlike među životinjskim zajednicama i donosio dokaze za svoju evolucijsku teoriju.

Svoje temeljno djelo O podrijetlu vrsta posredstvom prirodne selekcije (1250 primjeraka naklade) rasprodao je u dva dana.