Britanija priznala neovisnost SAD-a

1783. godine

U Parizu i nedalekom Versaillesu sklopljen je mir nakon američkog Rata za neovisnost. Velika Britanija priznala je neovisnost SAD-u, Španjolskoj predaje Floridu i Menorcu, a Francuskoj Senegal i Tobago.