Belgija

1979. godina

U Bruxellesu na zasjedanju ministara vojske i vanjskih poslova država članica NATO-a odlučeno je da će , ne uspiju li pregovori SAD-a sa Sovjetskim Savezom o razoružanju, ujesen 1983. godine u Zapadnu Europu smjestiti 108 američkih raketa Perish 2 i navođene rakete kao protutežu sovjetskim raketama SS 20.