Babilonci razorili Ninivu

612. godina pr.n.e.

Uz pomoć Medejaca, Elamaca i Skita, Babilonci su 612. godine pr.n.e. razorili glavni grad Asirskog carstva, veličanstveni Nineveh (Ninua, Ninive) koji je kroz cijelu asirsku povijest, uz Ašur, Kalah i Arbelu, bio jedan od najznačajnijih gradova Asirije.

Niniva je danas dio iračkog grada Mosula, drugog po veličini grada u zemlji, a nalazi se na istočnoj obali Tigrisa, lokaciji pogodnoj za stvaranje značajnog naselja, budući da je riječ o poljoprivredno bogatom kraju.

Trgovačka prednost Ninive bila je u tome što se nalazila na putu koji je uz Tigris spajao sjever i jug, te u blizini puta koji je, slijedeći južne obronke Kurdskoga gorja, spajao istok i zapad. U vrijeme svoga uspona, grad je obuhvaćao područje obujma od otprilike 12,5 km, a unutar njega nalzile su se dvije utvrde koje se danas nazivaju Kujundžik i Nebi Junus, a dijeli ih rijeka Hosr.