Andrija Kačić Miošić

1704. godina

Pučki pjesnik i fratar Andrija Kačić Miošić rođen je u mjestu Bristu kraj Makarske 17. travnja 1704., a umro je 1760. Trajno mjesto u hrvatskoj književnosti zauzeo je knjigom stihova i proze Razgovor ugodni naroda slovinskoga, koja je postala najpopularnija hrvatska pučka knjiga. Vrlo je brzo doprla u sve hrvatske krajeve i ostala popularna više od jednog stoljeća te odigrala ključnu ulogu u pobjedi novoštokavskoga narječja kao općehrvatskoga nacionalnog izraza. Mnogi su je čitatelji  držali narodnom pjesmaricom. Također, napisao je filozofski traktat na latinskom jeziku Elementa peripatheticae i izdao kroniku Korabljica.