Obični dupini nakon više desetljeća vraćaju se u Jadran

obični dupini, jadransko more
Wikipedia
U 50im godinama 20. stoljeća bili su sustavno istrebljivani, a početkom 90ih zbog izlova ribe i zagađenja mora potpuno nestali iz Jadranskog mora. Tridesetak godina kasnije, obični dupini pomalo dolaze natrag u Jadran
Istraživači Instituta Plavi svijet s Malog Lošinja objavili su da je na Kornatima viđena najveća skupina običnih dupina u Jadranu nakon nekoliko desetljeća. Institut Plavi svijet već dugo prati populaciju dobrih dupina u moru sjeverne Dalmacije, ali obični dupini smatraju se regionalno izumrlom vrstom koje više nema u Jadranu.

Nakon što su uočili skupinu od preko 50 dupina kod otočića Mana, stručnjaci su s njima proveli više od dva sata. Dokumentirali su skupinu i prikupljali podatke o njihovom ponašanju, a kako kaže istraživačica Tihana Vučur, posebno ih je razveselila činjenica da je u skupini bilo više mladunaca.

Obični dupini (Delphinus delphis) nekad su bili najbrojniji dupini i u Jadranskom i u Sredozemnom moru. Njihova se populacija počela smanjivati nakon organiziranih kampanja istrebljivanja: sredinom prošlog stoljeća smatralo se da su dupini štetočine koje su pogubne za riblji fond. Za svakog ubijenog dupina isplaćivala se nagrada pa im je broj rapidno opadao – samo u 50im godinama 20. stoljeća ubijeno je oko 800 dupina. Sustavno istrebljivanje, razvoj industrijskog ribolova i pojačano zagađenje mora doveli su do konačnog nestanka običnih dupina iz Jadranskog mora početkom 90ih godina.

Povremeni posjeti Jadranu

U ljeto 2015. i 2016. godine zabilježene su pojave manjih skupina običnih dupina kod Dugog otoka. Usporedbom fizičkih karakteristika tada viđenih dupina s ovom posljednjom grupom ‘gostiju’, istraživači su ustanovili da se neke jedinke ponovno vraćaju u razmacima od nekoliko godina. Njihovo povremeno pojavljivanje ne znači da se vrsta nužno vratila u nekadašnje stanište, ali istraživači ovaj nedavni susret vide kao znak da bi obični dupini jednog dana mogli ponovo nastaniti Jadran.

Institut Plavi svijet pozvao je sve građane da im dojave svoja opažanja dupina i kitova u Jadranu putem e-maila na info@plavi-svijet.org ili slanjem poruke na Facebook stranicu. Svaka fotografija ili video snimka pomoći će stručnjacima u prikupljanju podataka kako bi bolje razumjeli život ovih zaštićenih vrsti u Jadranskom moru i brinuli se za njihovo očuvanje.

Više pročitajte na web stranici instituta.