U hramu uz rijeku Nil pronađen kip Nubijskog kralja

Ostaci hrama, Nil
Foto M. Tohami/© Berber-Abidiya Archaeological Project
U hramu u Dangeilu, arheološkom nalazištu uz rijeku Nil u Sudanu, pronađeni su ostaci kipa stari 2600 godina s natpisom ispisanim egipatskim hijeroglifima.

Kip je pronađen u drevnom hranu posvećenom egipatskom bogu Amunu i prikazuje Aspelta koji je bio vladar Khusove kraljevine između 593. i 568. godine prije Krista. Iako Aspelta nije vladao Egiptom prema natpisu je bio „kralj“ Gornjeg i Donjeg Egipta i volio ga je egipatski bog sunca “Re” koji mu je  dao život, stabilnost i vladanje.

Nil, hram, dijelovi kipa
J. Anderson/© Berber-Abidiya Archaeological Project

Biti ljubljen od boga značilo je i legitimnost vladanja. 2008. godine arheolozi su našli dijelove Aspeltovog kipa, uključujući glavu, zajedno sa još dva Kushitska kralja – Taharaka (vladavina od oko 690. do 664. godine pr.Kr.) i Senkamanisken (vladavina od 643. do 623. pr.Kr). Međutim ti dijelovi Aspeltovog kipa nisu imali natpis i nisu imali čvrste dokaze kako se radi baš o Aspeltu. Tek kada su pronađeni novi dijelovi kipa zajedno s natpisom arheolozi su ga identificirali i započeli njegovo ponovno sastavljanje.

Amunov hram

Amunov hram u kojem su pronađeni ostaci Aspeltovog, Teharakovog i Senkamaniskenovog kipa star je najmanje 2000 godina. Kipovi su vjerojatno nastali za života njihovih kraljeva, a u hram su postavljeni nakon što su kraljevi umrli. Kipovi su se mogli prikazivati u hramovima, posebno u predvorjima hramova, nakon vladavine kraljeva jer su služili kao posrednici između ljudi i bogova. Ljudi su Amunov hram koristili sve do kasnog trećeg, odnosno početka četvrtog stoljeća kada je hram prestao funkcionirati. Kraljevstvo Kush također je tada srušeno.

Kasnije iskopine

Između kasnog 11. i početka 13. stoljeća, dugo nakon što je Amunov hram propao, ljudi su u srušenom hramu kopali grobove. Istraživači su tako tokom 2016. i 2017. godine pronašli ostatke nekoliko odraslih žena i jednog maloljetnika. Unutar grobnica istraživači su pronašli nakit, prstenje, pojaseve. Ogromna količina pronađenog nakita dokaz je kako se radilo o elitnim grupama, ali arheolozi ih nisu identificirali.

Izvor: livescience.com