8. izborna jedinica

Erik Fabijanić, Oleg Butković, Katarina Peović, Marin Miletić