Izaslanstvo CERN-a

CERN, blaženka divjak, posjet hrvatskoj