Rijeka kreće u projekt vrijedan više od 1,7 milijardi kuna

Rijeka, EU fondovi, projekti
Wikipedia
Cilj projekta je očuvanje pitke i morske vode u Rijeci, koja će nakon završetka radova biti zaštićena po najvišim ekološkim standardima

U Rijeci je potpisan ugovor za projekt kojim se namjerava unaprijediti vodno-komunalnu infrastrukturu na području riječke aglomeracije. Riječ je o najvećem hrvatskom projektu nakon Pelješkog mosta koji će se djelomično financirati sredstvima iz EU fondova, a ukupna investicija veća je od 1,7 milijardi kuna.

Prvi radovi očekuju se u prvom dijelu 2019. godine, a cjelokupna realizacija trajat će više godina, piše Novi list. Cilj projekta je očuvanje riječkog vodnog bogatstva, tj. pitke i morske vode, koja će nakon završetka provedbe biti zaštićena po najvišim ekološkim standardima.

Za područje aglomeracije Rijeka izrađeno je čak 120 projekata po podsustavima. Gradit će se u otprilike 200 ulica u samom gradu Rijeci i to na oko 82 kilometra kanalizacije i 31 kilometru vodovoda. U okolici Rijeke radovi će se izvoditi u Kastvu, općini Viškovo, općini Čavle i općini Jelenje, na ukupno 136 kilometara kanalizacije i 69 kilometara vodovoda.

Direktor komunalnog poduzeća Vodovod i kanalizacija (VIK) Andrej Marochini pojasnio je da će se projektom zaštititi izvorišta i osigurati kvaliteta krške vode, kao i pridonijeti očuvanju i zaštiti vode za buduće generacije. Priključenost na javnu odvodnju povećat će se za 25 posto, a gubici vode smanjiti za 8 posto.

Na Delti će se graditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s kapacitetom za opterećenje od 200.000 stanovnika. Otpadne vode biološki će se obraditi prije ispuštanja u more, a mulj će se obrađivati i sušiti do sadržaja od minimalno 90 posto suhe tvari. Uređaj će također obrađivati i otpadni zrak kako se neugodni mirisi ne bi širili u okoliš, a svi dijelovi nalazit će se u zatvorenim objektima.

U tijeku je postupak savjetovanja i kontrole natječajne dokumentacije za više postupaka nabave, a za izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će raspisan jedinstveni natječaj za sedam grupa radova. VIK priprema i GIS web aplikaciju putem koje će građani moći pratiti izvođenje radova te pretraživati sva zahvaćena područja po ulicama.