Riječka rafinerija

Sandor Fasimon, rafinerija, nafta, INA