Grad Otok

otok., grad otok, vukovarsko-srijemska županija