Na Cresu će se graditi najveća solarna elektrana u Hrvatskoj

Primorsko-goranska županija, solarna energija, solarna elektrana, HEP
Pixabay
Solarna elektrana Orlec Trinket-istok bit će smještena uz državnu cestu D100, a prostirat će se na ukupno 17 hektara te će zadovoljavati potrebe za električnom energijom za oko dvije tisuće kućanstava

Najveća solarna elektrana u Hrvatskoj , snage 6,5 megavata, gradit će se na otoku Cresu, točnije na lokaciji Orlec Trinket, najavili su župan Zlatko Komadina, direktor Regionalne energetske agencije (REA) Kvarner Darko Jardas i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ-a Adam Butigan.

Sporazum o suradnji na 45 milijuna kuna vrijednom projektu će biti potpisan danas u Zagrebu, između HEP-a kao investitora, franjevačke provincije čiji je samostan Svetog Frane u Cresu vlasnik zemljišta na kojemu će biti podignuta sunčana elektrana te Primorsko-goranske županije čije su institucije pripremile projekt.

“Sunčana elektrana Orlec Trinket-istok bit će smještena dva kilometra sjeverno od naselja Orlec, uz državnu cestu D100, a prostirat će se na ukupno 17 hektara. Podijeljena je na 13 segmenata, pojedinačne snage po 500 kilovata, a zadovoljavat će potrebe za električnom energijom za oko dvije tisuće kućanstava.”, piše Novi list.

Primorsko-goranska županija se prema sporazumu obvezuje, bez naknade, ustupiti HEP-u ishođenu lokacijsku dozvolu s pripadajućom projektnom i drugom pratećom dokumentacijom, dok je HEP-ova obaveza ishodovati građevinsku dozvolu, osigurati sredstva potrebna za realizaciju projekta vrijednog oko 45 milijuna kuna te staviti solarnu elektranu u puni pogon.

Prema istom sporazumu, Franjevački samostan u Cresu će HEP-u iznajmiti zemljište na 25 godina, s pravom prvenstva produženja zakupa po isteku tog roka.

Nema negativnih utjecaja na okoliš

Župan Komadina je izjavio kako je ovaj projekt još jedan korak u ostvarivanju energetske strategije i korištenja obnovljivih izvora energije te da je za naš kraj važno da koristimo ono što imamo, što je u ovom slučaju sunčeva energija.

Ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje Adam Butigan je predstavio osnovne tehničke karakteristike buduće elektrane, a posebno je naglasio ekološki aspekt u pripremi i realizaciji projekta.

Tijekom 2015. i 2016. godine se ispitivao utjecaj na ekosustav i procijenjeno je da elektrana neće imati negativnih utjecaja. Segmenti elektrane su uklopljeni u prostor i pri tome se vodilo računa o zaštiti prirode.

S gradnjom se kreće do sredine 2019.

Elaborat o priključenju na električnu mrežu su izradili Zavod i REA Kvarner, zajedno s HEP-om, a Hrvatska elektroprivreda je prošlog mjeseca donijela konačnu odluku o izgradnji elektrane.

Butigan je izjavio kako su svi uvjeti za realizaciju ispunjeni, a gradnju će, prema njihovim procjenama, biti moguće započeti do sredine sljedeće godine.

Solarna elektrana će u zimskim mjesecima pokrivati oko dvije trećine potrebna stanovnika otoka Cresa za električnom energijom, a njezina prvenstvena namjena je stabilizacija elektroenergetskog sustava Cresko-Lošinjskog otočja u ljetnim mjesecima kada je potrošnja najveća, izjavio je Jardas i naglasio kako će sva električna energija proizvedena u Sunčanoj elektrani Orlec Trinket-istok biti korištena isključivo za potrebe potrošača na ovom području.