Konvencija o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi

Vlada je na sjednici u srijedu prihvatila konačan prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi koja, kako ističu u MUP-u, slovi kao najjača i najvažnija regionalna pravna osnova za ovakvu vrstu suradnje država iz tog dijela Europe.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je na sjednici Vlade da je riječ o Konvenciji koja je na snazi je od 2006. a zaključena je na neograničeno razdoblje i otvorena za naknadni pristup. Trenutno broji 11 država članica – Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Bugarsku, Rumunjsku, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Moldaviju i Bosnu i Hercegovinu.

Očekuje se da će se, postupajući na temelju nje, države stranke približiti standardima policijske suradnje kakvi su uspostavljeni unutar šengenskog prostora, kazao je Božinović.

Konvencijom se prvenstveno definira suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma, nezakonitih migracija i ostalih prijetnji javnom redu, te se, između ostalog, uređuje zajednička analiza prijetnji, razmjena podataka i iskustava, potjera, prekogranični nadzor, nadzirane isporuke, prikrivene istrage, zajednički istražni timovi, zaštita podataka i svjedoka, časnici za vezu.

Međutim, kako je rekao Božinović, Hrvatska će prije svega reagirati na pojedine odredbe koje nisu potpuno usklađene s pravnom stečevinom Europske unije i s našim nacionalnim zakonodavstvom, kao i na odredbe vezane uz povjerljivost i klasifikaciju informacija te zaštitu osobnih podataka i njihovu razmjenu. (Hina)