Samo 2,6 posto Hrvata zna koliko država troši kroz javnu nabavu

fond
Pixabay
Više od polovine građana ne zna što je javna nabava, a čak i oni koji znaju nisu sigurni koliko država točno troši tim putem
U 2017. godini državne institucije su putem javne nabave potrošile 50,6 milijardi kuna. Riječ je o značajnom iznosu, ali ako upitate građane za njihovo mišljenje o ovoj temi, više od polovine neće znati ni što je točno javna nabava.
Agencija Media net je lani u srpnju provela istraživanje na uzorku od 1023 ispitanika opće populacije. Nakon analize rezultata, ispostavilo se da čak 57 posto ispitanika ne zna što znači pojam ‘javna nabava’, a 64 posto ne zna definirati ‘javno nadmetanje’. Na odgovore najviše utječe stupanj obrazovanja: 94 posto ispitanika sa završenom osnovnom školom nije znalo što je javna nabava, u odnosu na 62 posto sa srednjom školom i 29 posto visokoobrazovanih ispitanika.
Ispitanici su morali sami ponuditi definiciju javne nabave, a dobiveni odgovori potom su klasificirani u pet skupina prema sadržaju. Oni koji su kazali da znaju definirati javnu nabavu uglavnom su odgovarali da se radi o nabavi roba i usluga od države i javnih ustanova, uz traženje najpovoljnijeg izvođača za javne ili državne poslove.
Ostali odgovori definiraju javnu nabavu kao korupciju ili trošenje tuđeg novca, nabavu preko oglasa ili interneta, traženje najboljeg ili najpovoljnijeg izvođača za državne/javne poslove te kao javni natječaj i nabavu robe, dobara, usluga i potrepština za tvrtke i javne ustanove.
Točnu definiciju, ili barem približno točnu, ponudilo je samo 64 posto ispitanih koji su smatrali da znaju odgovor.
Osam posto ispitanika kazalo je da zna koliko država godišnje troši preko javne nabave, ali je samo 2,6 navelo približno točan iznos, i to uz veliku toleranciju prema pogrešci procjene. Naime, 1,7 posto ispitanih odlučilo se za odgovor ’20-50 milijardi kuna’, a samo 0,9 posto za ’50-100 milijardi kuna’.

 

Više o istraživanju pročitajte na novac.hr.